Sürdürülebilir Kaynakları (su, elektrik, doğalgaz, kağıt) minimum düzeyde tüketerek, Atıkları azaltıp, geri kazanımı ve dönüşümü için çalışmalar yaparak, Kirliliğin kaynağında önlenmesine yönelik doğrudan ve dolaylı tedbirleri alarak, Tüm paydaşlarımızın çevre bilincini artırarak, Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirerek, ÇYS Sistemini sürekli iyileştirip, performansının artırılmasını sağlayarak, Çevreye ve doğaya saygılı üretim yapmayı ve çevrenin korunmasını taahhüt eder.