Amaç
 
Şirkette iş barışının bozulmasına ve şirketin hedeflerinden uzaklaşmasına neden olabilecek aksaklıkları önlemek, uyumlu ve verimli bir çalışma ortamı yaratabilmek, çalışanların uymaları gereken kuralları, yükümlülükleri ortaya koymak, yönetmelik kapsamında yer alan kurallara aykırı düşen veya bu kuralları ihlal eden tutum, davranış ve olayların ortaya çıkması durumunda izlenecek süreçleri tanımlamak, birbirinin haklarına saygılı ve toplumun huzurunu ön plana alan disiplinli iş ortamını sağlamaktır.
 
Kapsam
 
Tüm çalışanlar bu prosedür kapsamındadır.
Prosedürün uygulanması ile ilgili sorumluluklar aşağıdaki şekildedir:
 
İnsan Kaynakları, prosedürün uygulama, takip ve yetki kullanımından;
* Birimleri temsil eden en üst düzey yöneticiler, ekiplerinde çalışan kişilere bu yönetmelik kapsamındaki kuralların aktarılmasından, uygulamayı izleyerek gerekli durumlarda uyarılarda bulunulmasından ve prosedürün güncellenmesi ihtiyacını fark etmeleri durumunda İnsan Kaynakları Bölümü’nü bilgilendirmekten;
* Disiplin Kurulu, kararların alınması aşamasında yönetmelik kurallarına uygun hareket edilmesinden ve kurula gelen dosyaların gizliliğinden sorumludur.
 
Etik Kurallar ve Disiplin Talimatına ulaşmak için lütfen TIKLAYINIZ